Các bài viết và hình ảnh về "Zoom"

Bằng sáng chế

Bằng sáng chế zoom đa điểm của Apple bị vô hiệu

Sau hơn nửa năm thuyết phục Văn phòng Thương hiệu và Bằng sáng chế Mỹ (USPTO), Apple vẫn thất bại trong việc giành quyền sở hữu phát minh tính năng "pinch-to-zoom"

→ Đọc tiếp

Apple

Apple mất bằng sáng chế zoom hai ngón

Văn phòng quản lý bằng sáng chế và thương hiệu (Mỹ) vừa công bố bằng sáng chế có tên gọi "pinch to zoom" là vô hiệu.

→ Đọc tiếp