Các bài viết và hình ảnh về "Voice"

Telco

Nhà mạng đứng trước cuộc xâm lăng của các dịch vụ trên nền viễn thông

Mặc dù các công ty viễn thông đã được cảnh báo về mối đe dọa lớn từ các OTT, nhưng họ vẫn chưa hoạch định rõ một kế hoạch toàn diện để bảo vệ doanh thu từ dịch vụ thoại và tin nhắn SMS, cũng như tìm và mở rộng ra các thị trường mới.

→ Đọc tiếp

App

Vì sao thiết bị điện tử có thể nhận diện được giọng nói của con người?

Siri và Google Now: hai tính năng nhận diện giọng nói trên smartphone (tablet) tốt nhất hiện nay

→ Đọc tiếp