Các bài viết và hình ảnh về "VNCERT"

Hacker

Thông tin bí mật quốc gia của Việt Nam trong tầm ngắm của các hacker

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã phát hiện rất nhiều địa chỉ IP và máy tính của các cơ quan Nhà nước nằm trong các mạng lưới máy tính ma (botnet) quốc tế, có thể giúp tin tặc (hacker) trộm cắp thông tin bí mật quốc gia.

→ Đọc tiếp

DDoS

VNCERT: Các đơn vị trong nước thiếu hợp tác chống tấn công mạng

Trong vụ tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) các báo điện tử vừa qua, các các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đã không thực hiện đồng loạt chặn IP theo đề nghị của cơ quan quản lý.

→ Đọc tiếp