Các bài viết và hình ảnh về "Twitter #Music"

Twitter

Twitter và chiến lược tấn công vào thị trường âm nhạc

Twitter vừa công bố dịch vụ khám phá âm nhạc mới của mình: Twitter Music - dịch vụ mang đến những bài hát mà người dùng đề cập đến trong Twitter của họ. Những bài hát này lấy từ 3 nguồn là iTunes, Spotify và Rdio. Nhưng Twitter không hề có ý định kiếm tiền từ dịch vụ âm nhạc, vậy tại sao họ lại dồn công cho dịch vụ này?

→ Đọc tiếp