Các bài viết và hình ảnh về "TripAdvisor"

Website

TinhTế và Tripadvisor: câu chuyện kinh doanh nhờ review

TripAdvisor và TinhTe là 2 ví dụ tiêu biểu cho các trang web chuyên cung cấp lời đánh giá (review) đồng thời cho phép người dùng cùng tham gia. TripAdvisor chuyên đánh giá các địa điểm du lịch còn TinhTe chuyên đánh giá các sản phẩm công nghệ.

→ Đọc tiếp

TripAdvisor

TripAdvisor: Câu chuyện về mở rộng quy mô [Phần 2]

Tiếp theo Phần 1 về câu chuyện mở rộng quy mô của TripAdvisor, xin gửi đến các bạn phần 2 của bài viết với các bài học rút ra từ trường hợp của TripAdvisor.

→ Đọc tiếp

TripAdvisor

Bài học về tăng trưởng và mở rộng quy mô của TripAdvisor [Phần 1]

Bạn nghĩ rằng việc mở rộng quy mô chỉ đơn giản như chuyến đi dạo trong công viên thôi sao? Hãy nghĩ lại đi. Câu chuyện về TripAdvisor dưới đây của tác giả Jeff Bussgang trên Inc là câu trả lời rõ ràng nhất.

→ Đọc tiếp