Các bài viết và hình ảnh về "Timbox"

Mobile App

Thị trường ứng dụng nhắn tin trên di động: 2013 sẽ khốc liệt!

Ở châu Á, hiện nay có rất nhiều ứng dụng nhắn tin trên điện thoại như KakaoTalk, Wechat, Comm, GREE Messenger, Line, Cubie và nhiều sản phẩm khác.

→ Đọc tiếp

Mobile

Ứng dụng nhắn tin mobile có gì hay mà tại sao ai cũng làm?

Những ngày qua, cộng đồng Internet lại bắt đầu ngó nghiêng một mô hình sản phẩm mới: Mobile messaging apps (MMA), hay còn được hiểu theo nghĩa đơn giản và bình dân là Mobile chat apps.

→ Đọc tiếp