Các bài viết và hình ảnh về "Thử nghiệm"

Facebook

Facebook đang âm thầm thử nghiệm nút "cảm thông"

Khi đọc được một thông điệp buồn trên Facebook nhưng lại không biết bình luận ra sao, nhiều người chọn cách bấm "Like" (thích) dù biết điều đó có vẻ phản cảm. Do đó, Facebook đang nghiên cứu thêm nút "Sympathize" (thông cảm).

→ Đọc tiếp

Facebook Ads

Facebook thử nghiệm tính năng quảng cáo video "tự chạy"

Được thử nghiệm trên ứng dụng Facebook dành cho smartphone, các đoạn quảng cáo sẽ xuất hiện ở dạng video ngay trên trang chủ của người dùng.

→ Đọc tiếp