Các bài viết và hình ảnh về "TheGioiDiDong"

TheGioiDiDong

Mekong Capital bán 6,7% cổ phần tại Thế giới Di động: Thu lời gấp 11 lần vốn ban đầu

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Quỹ tại Công ty Thế Giới Di Động giảm từ 32.5% xuống còn 25.8%.

→ Đọc tiếp