Các bài viết và hình ảnh về "Tâm lý"

Tâm lý

Những đòn tâm lý đơn giản để tăng sự gắn bó của khách hàng

Bạn cần phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định xem dạng nội dung nào mà bạn sẽ post, nhưng có rất nhiều cách để làm cho nội dung của bạn từ tốt trở thành tuyệt vời. Tất cả những gì bạn cần chỉ là nghĩ về mục tiêu của bạn theo cách khác đi một chút.

→ Đọc tiếp

Logo

Áp dụng tâm lý học vào thiết kế logo

Việc áp dụng tâm lý học vào thiết kế logo là một trong những khía cạnh thường bị coi nhẹ trong quá trình thiết kế một logo. Nó thường được coi thuần là việc chọn màu này hay màu kia nhưng thực tế không chỉ có vậy.

→ Đọc tiếp