Các bài viết và hình ảnh về "Storage"

Cloud Storage

Tìm hiểu cách thức các đại gia công nghệ quản lý dữ liệu - Phần 2: Amazon

Nếu đem so sánh với Google thì Amazon - với hệ thống dịch vụ bán lẻ của mình - phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến việc truy cập dữ liệu của các ứng dụng.

→ Đọc tiếp

Storage

Tìm hiểu cách thức các đại gia công nghệ quản lý & lưu trữ dữ liệu

Trong thế giới hiện đại ngày nay, đằng sau mỗi thao tác đơn giản của chúng ta trên thế giới mạng là cả một hệ thống đồ sộ đang vận hành.

→ Đọc tiếp