Các bài viết và hình ảnh về "StarBucks"

Social Media

5 bài học về social media từ các chiến dịch của Starbucks

Chiến lược social media tổng thể của Starbucks kết hợp rất nhiều nhân tố khác nhau, những nhân tố đó làm nên một kế hoạch tuyệt vời giúp đem đến hàng nghìn fan cho thương hiệu và gắn kết họ với những hoạt động của Starbucks.

→ Đọc tiếp