Các bài viết và hình ảnh về "Stanford"

Photon

Đại học Stanford phát triển công nghệ điều khiển ánh sáng bằng từ trường

Các nhà khoa học đã có thể bẻ cong đường đi của chùm sáng giống như chùm electron

→ Đọc tiếp