Các bài viết và hình ảnh về "Phát triển"

Samsung

Từ con người đến công ty và cả một dân tộc dưới cái tên "Samsung"

Bài viết này kể lại một câu chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện về thành công của Samsung

→ Đọc tiếp

Startup

[Kỳ 1] Những nguyên tắc phát triển kinh doanh cơ bản cho startup

Bài viết này được viết bởi Holger Luedorf. Holger Luedorf đã làm việc về phát triển kinh doanh trong lĩnh vực mạng, công nghệ và di động trong gần 15 năm. Ông hiện đang lãnh đạo việc phát triển kinh doanh cho Foursquare.

→ Đọc tiếp