Các bài viết và hình ảnh về "Outlook.com"

Microsoft

Hotmail chính thức bị khai tử

Microsoft vừa thông báo, công ty đã hoàn tất việc chuyển dữ liệu từ dịch vụ thư điện tử Hotmail sang Outlook.com, điều này có nghĩa là Hotmail chính thức ngừng hoạt động.

→ Đọc tiếp