Các bài viết và hình ảnh về "Nhân lực"

Nhân lực

Hiện trạng thị trường nhân lực IT

Năm 2013 chứng kiến những dấu hiệu khả quan cho các công ty săn lùng chuyên gia IT. Số lượng công việc liên quan đến IT tăng cao, các quản lý liên tục lên những kế hoạch tuyển dụng, và các CIO tự tin về sự vững chắc trong mô hình kinh tế và ngân sách. Trước những con số tích cực về ngành CNTT, nhiều người sẵn sàng bỏ công việc để tìm đến cảnh đồng xanh hơn là CNTT.

→ Đọc tiếp

Viettel

Viettel: từ 2,3 tỷ đồng vốn ban đầu đến tổng tài sản 5 tỷ USD ngày nay

Với lợi nhuận đạt từ 20-25% trên doanh thu, Viettel đã và đang là doanh nghiệp quân đội đóng góp nhiều nhất cho ngân sách Nhà nước và ngân sách quốc phòng.

→ Đọc tiếp

Nhân lực

Tổng quan thị trường tuyển dụng nhân lực trực tuyến 2012

Chỉ số nhu cầu nhân lực trực tuyến quý IV năm 2012 đạt mức 129 điểm, tăng 3% so với quý IV năm 2011. Quý IV là quý đầu tiên trong năm 2012 có nhu cầu nhân lực trực tuyến tăng trưởng so với năm 2011. Điều này dự đoán bối cảnh khả quan và ổn định của nhu cầu nhân lực trực tuyến trong năm 2013.

→ Đọc tiếp