Các bài viết và hình ảnh về "Nghị định 72"

Luật pháp

Trang mạng cá nhân dẫn tin thế nào thì không vi phạm nghị định 72?

Cá nhân chỉ được trích dẫn một câu hay một phần và phải chỉ dẫn đường link đến trang gốc...

→ Đọc tiếp

Luật pháp

Nghị định 72 và những điểm tích cực đối với doanh nghiệp game online Việt Nam

Game online có mặt ở Việt Nam được gần 10 năm, khoảng thời gian không phải là dài nhưng sự tác động của game đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống xã hội của Việt Nam.

→ Đọc tiếp