Các bài viết và hình ảnh về "Macbook Pro"

Kim Jong Il

Chiếc máy tính yêu thích của cố chủ tịch Bắc Triều Tiên là loại nào?

Theo bạn thì loại máy tính yêu thích của Kim Jong-Il, người được ca ngợi là "Lãnh tụ Kính yêu" và "Tổng bí thư vĩnh cửu" của Bắc Triều Tiên, là loại máy tính nào? Có thể đa số các bạn sẽ đoán là một chiếc Samsung, Lenovo, Sony hoặc Dell. Nhưng tất cả đều không phải.

→ Đọc tiếp

2012

Những laptop có thiết kế xuất sắc nhất trong 2012

2012 là năm đánh dấu 1 bước chuyển quan trọng trong quan niệm về thiết kế laptop từ các công ty sản xuất PC.

→ Đọc tiếp