Các bài viết và hình ảnh về "Lean Manufacturing"

Lean

[HCM] Sự kiện “3 Ngày của Lean và Kaizen”

Sự kiện độc đáo với những diễn giả hàng đầu thế giới về phát triển phần mềm tinh gọn (Lean Software Development) và các buổi thảo luận với chuyên gia về văn hóa Lean và Kaizen

→ Đọc tiếp

Lean

Tư duy tinh gọn trong sản xuất - Lean Manufacturing

Dưới đây là bài viết tổng quan về tư duy tinh gọn trong sản xuất (Lean manufacturing) của tác giả Mary Poppendieck.

→ Đọc tiếp