Các bài viết và hình ảnh về "HATCH!"

Startup

HATCH! COACH - Giúp các nhà khởi nghiệp không đơn độc

HATCH! COACH là khoá tăng tốc thử nghiệm mô hình khởi nghiệp qua huấn luyện thực chiến dành cho những dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm hoặc mẫu thử nghiệm. Từ đó những dự án này sẽ được định hướng và hỗ trợ bởi ban huấn luyện viên và cố vấn để tập trung vào việc thử nghiệm thị trường thông qua trực tiếp thực chiến bán hàng và lấy ý kiến từ người dùng thử.

→ Đọc tiếp