Các bài viết và hình ảnh về "FPT Telecom"

Truyền hình trả tiền

FPT Telecom chính thức “nhảy” vào truyền hình trả tiền

Ngày 6/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).

→ Đọc tiếp

FPT Telecom

TGĐ FPT Telecom: nội dung số sụt giảm doanh thu nhưng viễn thông vẫn tăng trưởng tốt

Kết thúc Quý 1/2013, mảng viễn thông của FPT vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, báo cáo hợp nhất Quý 1 của FPT Telecom thì doanh thu và lợi nhuận cho thấy sự sụt giảm.

→ Đọc tiếp