Các bài viết và hình ảnh về "E-chíp"

E-chíp

10 năm eChip - Những điều còn đọng lại

2 trong số 4 ấn bản hàng tuần của eChip đã đình bản và mở ra eChip Online. Con đường mới có lẽ sẽ chông gai với BBT eChip.

→ Đọc tiếp

Tạp chí

Tạp chí e-CHÍP ngừng phát hành báo in

Một tin khá buồn vừa đến trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tạp chí e-CHÍP vừa chính thức xác nhận việc ngừng phát hành phiên bản báo in sau 10 năm đồng hành với độc giả yêu công nghệ.

→ Đọc tiếp