Các bài viết và hình ảnh về "Design Thinking"

Design Thinking

[HCM] Buổi chiếu phim Design Thinking tại Việt Nam

“Design & Thinking” là một bộ phim tài liệu giúp các doanh nhân, tập đoàn phản ứng trước các thay đổi liên tục từ môi trường kinh doanh, văn hóa và xã hội.

→ Đọc tiếp

Startup

"Design Thinking" - Tư duy giải quyết vấn đề lấy con người làm trung tâm

Design Thinking là gì, và nó có ích lợi như thế nào đối với các startup tại Việt Nam?

→ Đọc tiếp