Các bài viết và hình ảnh về "Content"

Design

Vai trò của thiết kế đối với nội dung

Nếu nội dung là quan trọng nhất, vậy tại sao chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để nói về những nét tinh túy của thiết kế?

→ Đọc tiếp

Design

10 cách để phân tách vùng nội dung trong thiết kế web

Một vấn đề đơn giản bạn thường gặp trong thiết kế web là tách nội dung thành hai phần riêng biệt khác nhau. Là một nhà thiết kế, tôi thường dùng một đến hai thủ thuật để làm việc này. Vậy tại sao lại không kết hợp các thủ thuật với nhau?

→ Đọc tiếp