Các bài viết và hình ảnh về "Châu Phi"

Viettel

Viettel lên kế hoạch mở rộng thị trường Châu Phi

Trang TMT Finance cho biết Viettel đang nhắm tới các cơ hội M&A (mua lại và sáp nhập) tại Tây Phi khi tìm kiếm cơ hội tăng cường sự hiện diện khắp khu vực này.

→ Đọc tiếp

Viettel

Báo nước ngoài vinh danh Viettel

Nhiều báo nước ngoài đã có bài viết về hoạt động của các mạng di động Viettel ở nước ngoài và chặng đường vươn lên vị trí số 1 ở các thị trường này, cũng như những nỗ lực đưa “món hàng xa xỉ” viễn thông đến với người dân nông thôn của Viettel.

→ Đọc tiếp