Startup

"Design Thinking" - Tư duy giải quyết vấn đề lấy con người làm trung tâm

Design Thinking là gì, và nó có ích lợi như thế nào đối với các startup tại Việt Nam?

→ Đọc tiếp

Design

“Design thinking” - Tư duy thiết kế cho khởi tạo sản phẩm mới

Làm thế nào để nắm bắt được các ý tưởng mới, làm sao để xây dựng được một sản phẩm mới hiệu quả

→ Đọc tiếp