Diện mạo trang web của 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào sau 1 thập kỷ?

Like Pandora.vn để được cập nhật tin công nghệ chuyên sâu và nóng hổi!

 

Hãy cũng xem lại giao diện các trang web của các công ty lớn tại Việt Nam như Mobifone, Vietnam Airlines, Vinamilk, Viettel,... cách đây 10 năm trông như thế nào.

Mobifone 2002

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Mobifone 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Vinamilk 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Vinamilk 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Viettel 2003

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Viettel 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Ngân hàng Á Châu 2001

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Ngân hàng Á Châu 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Canon 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Canon 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

EVN 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

EVN 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

FPT 2000

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

FPT 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Honda 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Honda 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Sacombank 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Sacombank 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Samsung 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Samsung 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Vietcombank 2004

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Vietcombank 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Vietnamairlines 2001

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

Vietcombank 2013

Website 12 công ty lớn tại Việt Nam thay đổi thế nào qua 1 thập kỷ

TTVN